tel. +38 (061) 271-21-52

e-mail: iskra@iskra.zp.ua

84, Magistralna St.,
Zaporizhzhia, 69071, Ukraine